Florena inż. Piotr Puzio       Kolbuszowa ul. Sokołowska 79       Tel: 602 51 51 77             E-mail: florena79@wp.pl
boiska piłkarskie, renowacja zniszczonych muraw,
systemy automatycznego nawadniania, trawniki
  
Odczyn pH gleby (badanie)
Odczyn glebowy jest to właściwość gleby wyrażona przez stosunek stężenia jonów wodorowych H+ do jonów wodorotlenkowych OH- (odczyn roztworu określony w jednostkach pH) w fazie stałej gleby i w jej roztworze. Od jego poziomu zależy rozpuszczalność składników mineralnych oraz ich dostępność dla roślin.

Na tej podstawie możemy wyznaczyć czy glebę cechuje kwasowość lub zasadowość gleby, możemy więc wyróżnić 3 grupy:

  • - gleby kwaśne, pH <6,6
  • - silnie kwaśne, pH <4,5
  • - lekko kwaśne, pH 5,6 - 6,5
  • - gleby objętne, pH 6,6 - 7,2
  • - gleby zasadowe, pH >7,2


    • W Polsce ze względu na klimat gleby często wykazują zakwaszenie, dlatego przeprowadzane jest wapnowanie, które ma na celu zwiększenie odczynu pH.      Powróć do oferty lub usług firmy Florena.
Strona Główna
Nasza oferta dla klientów
Szczegóły wykonywanych usług
Nawodnienia boisk
Kontakt z nami
Lista referencyjna
Firmowa galeria
Filmy instruktażowe
Informacje dodatkowe

budowa_murawy.jpg
     Projekt i wykonanie: Eryk Wróbel       Wszelkie prawa zastrzeżone         Silnik: EF IV       Florena.com.pl 2010
Florena Start | Oferta | Usługi | Video | Artykuły | Nawadnianie | Mapa Witryny | Fotele biurowe