Florena inż. Piotr Puzio       Kolbuszowa ul. Sokołowska 79       Tel: 602 51 51 77             E-mail: florena79@wp.pl
boiska piłkarskie, renowacja zniszczonych muraw,
systemy automatycznego nawadniania, trawniki
  
Darnina, darń
Darnina jest to płat wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej, zwartej i związanej korzeniami roślinności trawiastej o miąższości 5-8 cm. Inaczej mówiąc jest to splot trawy z ziemią. Typowym przykładem pozyskiwania darni jest trawa z rolki.
Powróć do oferty lub usług firmy Florena.
Strona Główna
Nasza oferta dla klientów
Szczegóły wykonywanych usług
Nawodnienia boisk
Kontakt z nami
Lista referencyjna
Firmowa galeria
Filmy instruktażowe
Informacje dodatkowe

Boisko Sandomierz
     Projekt i wykonanie: Eryk Wróbel       Wszelkie prawa zastrzeżone         Silnik: EF IV       Florena.com.pl 2010
Florena Start | Oferta | Usługi | Video | Artykuły | Nawadnianie | Mapa Witryny | Fotele biurowe