Florena inż. Piotr Puzio       Kolbuszowa ul. Sokołowska 79       Tel: 602 51 51 77             E-mail: florena79@wp.pl
boiska piłkarskie, renowacja zniszczonych muraw,
systemy automatycznego nawadniania, trawniki
  
Nawodnienie boisk 2 (opis instalacji)
2. OPIS INSTALACJI.
Firma RAIN BIRD posiada gotowe i sprawdzone typowe projekty nawadniania boisk sportowych w oparciu o różnego typu urządzenia (schematy w załączeniu). Cała instalacja nawadniająca składa się z podziemnej sieci wykonanej z rur polietylenowych, zraszaczy, urządzeń sterujących, pompy wspomagającej oraz elementów łączących.


2.1. SIEĆ PODZIEMNA.

Wersja I i II
Wykonana jest jako pierścień dookoła płyty z rur polietylenowych PE  63 – PN 10 układanych na głębokości około 60 – 80 cm poniżej powierzchni terenu. Zaopatrzona jest dodatkowo w 1 – 2 zawory spustowe umożliwiające odwodnienie sieci podczas prac serwisowych. Całkowita długość sieci bez rurociągu zasilającego wynosi około 450 mb . Wzdłuż sieci prowadzone są kable sterujące (24 V) jako połączenie każdego zaworu elektromagnetycznego ze sterownikiem. Powyższe rozwiązanie oferowane jest dla głównych boisk stadionów miejskich.


Wersja III
Wykonana jako sieć otwarta składająca się z rurociągu zasilającego wykonanego z rury polietylenowej PE  63 – PN 10 ułożonego wzdłuż linii bocznej boiska jako zasilanie poszczególnych sekcji nawadniających wykonanych rur polietylenowych PE  63 – 50 PN 10 układanych na głębokości około 40 – 60 cm poniżej powierzchni terenu. Zaopatrzona w zawór spustowy zamontowany na końcu rurociągu zasilającego umożliwiający odwodnienie sieci podczas prac serwisowych. Całkowita długość sieci wynosi około 650 mb. Wzdłuż rurociągu zasilającego prowadzone będą kable sterujące (24 V) jako połączenie każdego zaworu elektromagnetycznego ze sterownikiem. Powyższe rozwiązanie oferowane jest dla boisk niższej rangi i boisk treningowych.


Wersja IV
Wykonana jako sieć otwarta składająca się z rurociągu zasilającego wykonanego z rury polietylenowej PE  50 – PN 10 ułożonego wzdłuż linii bocznej boiska jako zasilanie poszczególnych sekcji nawadniających wykonanych rur polietylenowych PE  40 – PN 10 układanych na głębokości około 40 cm poniżej powierzchni terenu. Zaopatrzona w zawór spustowy zamontowany na końcu rurociągu zasilającego umożliwiający odwodnienie sieci podczas prac serwisowych. Całkowita długość sieci bez rurociągu zasilającego wynosi około 600 mb. Wzdłuż rurociągu zasilającego prowadzone będą kable sterujące (24 V) jako połączenie każdego zaworu elektromagnetycznego ze sterownikiem. Powyższe rozwiązanie oferowane jest dla boisk szkolnych.


2.2. ZRASZACZE.

Firma RAIN BIRD oferuje bogatą ofertę zraszaczy do nawadniania boisk o różnych parametrach i rozwiązaniach konstrukcyjnych w tym zraszacze typu: 5500; FALCON 6504; 7005; 8005; EAGLE 900 i 950E; 115 E 91 i 95 DR; SR 3003. Najpopularniejszym rozwiązaniem stosowanym na boiskach sportowych w Polsce jest zastosowanie zraszaczy wynurzalnych typu EAGLE 900 i 950 E (wersja I i II) dodatkowo wyposażone w specjalne pokrywy ze sztucznej trawy oraz zraszaczy typu FALCON (wersja III)

Zraszacz EAGLE 900 E (pełno zakresowy) z dyszą 60 (czarną) posiada następujące parametry:
- promień zraszania 27,7 m. /przy ciśnieniu 6,0 bara/,
- wydatek wody 11,03 m3/h,
- intensywność opadu 17 mm/h.

Zraszacz EAGLE 950 (sektorowy) z dyszą 28 (zieloną) posiadają następujące parametry:
- promień zraszania 26,9 m. /przy ciśnieniu 6,0 bara/,
- wydatek wody 10,93 m3/h,
- intensywność opadu 35 mm/h.

Oba typy zraszaczy wyposażone są w zawory elektromagnetyczne, pozwalające dowolnie sterować procesem nawadniania.


2.3. STEROWANIE.
Oferujemy różne typy sterowników, nadających się do sterowania procesem nawadniania w tym: SI RR Plus, ESP Modular, DIALOG Plus. Ponadto w układ sterujący podłączony jest wyłącznik deszczowy RAIN CHECK, które wstrzymuje pracę instalacji nawadniającej w czasie opadu naturalnego (oszczędność wody).


2.4. UJĘCIE WODY.
W zasadzie, z technicznego punktu widzenia należałoby zacząć od tego założenia, jednak wcześniejszy opis instalacji pozwoli Państwu zrozumieć, że aby instalacja pracowała prawidłowo parametry ujęcia wody są niezbędne. Są nimi: wydajność ujęcia oraz ciśnienie wody na ujęciu. Generalnie można powiedzieć, że wydajność na ujęciu wody musi wynosić:

Q = 12,0 m3/h przy ciśnieniu roboczym 7,0 bara (wersja I - II),
Q = 12,0 m3/h przy ciśnieniu roboczym 4,0 bara (wersja III),
Q = 7,0 m3/h przy ciśnieniu roboczym 3,5 bara (wersja IV),

Wartości te mogą się różnić +/- 5%.

W przypadku boisk istniejących, często warunki techniczne ujęcia wody są nie do przyjęcia należy trzeba posiłkować się rozwiązaniami pomocniczymi (np. montując pompę wspomagającą na istniejącej sieci wodociągowej, bądź budowę zbiornika retencyjnego). Zasilanie w wodę instalacji nawadniającej (pierścienia) odbywa się rurociągiem PE  75 lub 90 – PN 10. Długość rurociągu wynika z lokalnych warunków.


Poprzednia strona        Następna strona


Powrót do Spisu Treści
Strona Główna
Nasza oferta dla klientów
Szczegóły wykonywanych usług
Nawodnienia boisk
Kontakt z nami
Lista referencyjna
Firmowa galeria
Filmy instruktażowe
Informacje dodatkowe

budowa_murawy.jpg
     Projekt i wykonanie: Eryk Wróbel       Wszelkie prawa zastrzeżone         Silnik: EF IV       Florena.com.pl 2010
Florena Start | Oferta | Usługi | Video | Artykuły | Nawadnianie | Mapa Witryny | Fotele biurowe